forums

תפקידי השירות לזקן במשרד הרווחה

השירות לזקן במשרד הרווחה מופקד על קביעת נהלים, תקנות, קריטריונים וסטנדרטים למתן טיפול לאוכלוסייה הנזקקת.
 
תפקידי השירות לזקן במשרד הרווחה
אוכלוסיית הזקנים בארץ גדלה בהתמדה כתוצאה מהעלייה בתוחלת החיים של האוכלוסייה, ומהעלייה הגדולה של מבוגרים במהלך שני העשורים האחרונים. רוב הזקנים עצמאיים בתפקודם, אולם ישנה גם אוכלוסיית זקנים שעקב ירידה תפקודית, ריבוי מחלות, בדידות חברתית והכנסות מצומצמות — זקוקה לעזרה משירותי הרווחה.

'השירות לזקן' במשרד הרווחה מופקד על קביעת נהלים, תקנות, קריטריונים וסטנדרטים למתן טיפול אוכלוסייה הנזקקת, פיתוח שירותים ועובדים, תקצוב השירותים ופיקוח על דרכי מתן השירותים. אוכלוסיית היעד לקבלת שירותים אלו, היא נשים מגיל 62 ומעלה, וגברים מגיל 67 ומעלה.

העקרונות המנחים את השירות לזקן
1. סיוע לזקנים להישאר, ככל האפשר, בבית ובקהילה.
2. המשפחה אחראית למתן עזרה לקרוביה הזקנים ושירותי הרווחה יסייעו למשפחה הזקוקה לעזרה, במילוי תפקידה זה.
3. העצמת הזקנים: מעורבות קבוצות זקנים בתכנון ופיתוח שירותים, מתן עידוד לזקנים בבחירת שירותים המתאימים להם.
4. מתן סיוע לזקן לפי צרכיו, והשתתפות כספית לפי יכולתו.
5. סיוע מיידי לזקנים בסיכון, כגון: נפגעי אלימות, זקנים מוזנחים, זקנים חסרי דיור או בעלי דיור שאינו מתאים להם, זקנים מוגבלים תפקודית, ועוד.
6. שקיפות — קביעת סטנדרטים וקריטריונים שקופים וברורים למתן השירותים במעונות ובקהילה, המתפרסמים בתקנות ובהוראות תע"ס.
7. פיקוח על איכות השירותים הניתנים על ידי עובדים מקצועיים.
8. כל השירותים ניתנים במסגרות התקציב השנתי המאושר למשרד.

לקבלת מידע, ייעוץ או סיוע: האגף/המחלקה לשירותים חברתיים של הרשות המקומית.
1. בכל ישוב קיימים אגף/מחלקה לשירותים חברתיים, בהם מועסקים עובדים סוציאליים, המומחים בטיפול בזקנים.  
2. בכל הערים הגדולות והבינוניות, קיים מדור/מחלקה מיוחד לטיפול בזקנים. במדור זה ניתן לקבל מידע על זכויות הזקנים ועל   השירותים המקומיים,   יעוץ והכוונה בבחירת השירותים המתאימים, סיוע לזקנים ובני משפחותיהם בדיון בבעיותיהם, ומתן עזרה לפי הצרכים והמצב הכלכלי של הזקן, מתוך מגוון השירותים המפורטים בהמשך.
3. משרד הרווחה — השרות לזקן, ניתן לפנות למשרדי השירות לזקן במחוזות ובמשרד הראשי, לקבלת מידע כללי על השירותים לזקנים, קבלת מידע על מעונות לזקנים ועל הנחות לפי חוק אזרחים ותיקים, והעברת תלונות.
4. ניתן לקבל מידע על פעולות. באתר האינטרנט של משרד הרווחה: www.molsa.gov.il, השירות לזקן, ולעיין ברשימות של בתי אבות הפועלים ברישיון המשרד,מרכזי יום ושכונות תומכות ברחבי הארץ.

רשימת שירותי הרווחה הניתנים לזקנים באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים שברשויות המקומיות:

עובדים סוציאליים 
ברשויות המקומיות נותנים עובדים סוציאליים טיפול פרטני, קבוצתי וקהילתי, ומסייעים בייעוץ, תמיכה, אספקה והפניה לשירותים אחרים המתאימים לזקן ולבני משפחתו.

טיפול אישי ועזרה ביתית 
טיפול אישי וניהול משק הבית, הלבשה, רחצה, ניידות, הכנת ארוחות ועוד, ניתנים לזקנים שאינם יכולים לתפקד בכוחות עצמם ובסיוע משפחותיהם, באמצעות מטפלים, כדי לאפשר לזקנים איכות חיים טובה יותר בבתיהם. כמו כן מקבלים הזקוקים לכך סיוע בהשלמת ציוד ביתי בסיסי, ארוחות מוכנות, סיוע בהסעות לטיפולים רפואיים ובמידת האפשר - סיוע בטיפולי שיניים.

חוק ביטוח סיעוד 
חוק ביטוח סיעוד מקל על הזקן התשוש והסיעודי את חייו בביתו. במסגרת החוק, מקבל הזקן סיוע במטלות היום-יום טיפול אישי וניהול משק בית בביתו או בשילוב שהייה במרכז היום. כמו כן ניתן לקבל משדר מצוקה ומוצרי ספיגה, לפי צורכי הזקן. זקנים תשושים ומוגבלים בתפקודם, הזקוקים לסיוע, צריכים לפנות לסניפי המוסד לביטוח לאומי, ולעבור מבחן תלות, שיקבע את מידת ניזקקותם לשירותים.

הגנה על זקנים
פקידי סעד במחלקות לשירותים חברתיים, מטפלים בזקנים הסובלים מהזנחה, התעללות וניצול.  הטיפול מתבצע באמצעות חוקים להגנה על זקנים, המאפשרים מינוי אפוטרופוס לזקן הנזקק לכך, הפניית הנפגע למסגרת מוגנת, מתן טיפול לזקן הנפגע, והוצאה מהבית של הפוגעים בזקן.

1. קהילה תומכת
הקהילה התומכת מאפשרת לזקנים הגרים במתחם שכונתי מוגדר, ליהנות מביטחון ושירותים הכוללים:אב שכונה הדואג לשלומו של הזקן, לתקינות ביתו, להבאת תרופות במקרה הצורך, למכשיר מצוקה ,למענה חירום, לרופא/אמבולנס 24 שעות ביממה בשעת חירום,למועדון חברתי ולמתנדבים.

2. מועדון חברתי
המועדון החברתי מספק לזקן העצמאי מסגרת בילוי בזמנו הפנוי, קשר חברתי, חוגים, טיולים, פעילות תעסוקה, וכן מסגרת להתנדבות. בחלק מהמועדונים ישנה פעילות של תעסוקה בתשלום, ובחלק ניתנות ארוחות חמות.

3. מרכז היום
מרכז היום מספק לזקן המוגבל, המעונין להמשיך ולגור בביתו בקהילה, שירותי טיפול אישי ומקצועי,  עסוקה ופעולת חברה ותרבות בשעות לפנה"צ. הזקן מקבל שירותי הסעה למרכז היום ובחזרה לביתו. השהות היומית מאפשרת לזקן להמשיך לגור בביתו בקהילה. בחלק ממרכזי היום ישנן מחלקות  המיועדות לזקנים תשושי נפש וחולי אלצהיימר, וחלק מהמרכזים פתוחים משעות הבוקר ועד הערב.

4. נופשון
הנופשונים מאפשרים לזקן התשוש שהייה וטיפול של מספר שבועות לאחר אשפוז, מחלה אקוטית או   משבר. הנופשון מספק שירותי בית אבות באופן זמני לזקן, ומאפשר לו ולבני המשפחה המטפלים בו פסק זמן להתארגנות מחדש, ולמנוחה לפני חזרת הזקן לביתו. במעלה-אדומים פועל נופשון ניסיוני עבור זקנים סיעודיים, בשיתוף עם משרד הבריאות.

5. דיור מוגן
בתי דיור מוגן מיועדים לזקנים חסרי דירות קבע — בעיקר עולים — עצמאיים בתפקודם, המסוגלים לנהל בעצמם משק בית. המסגרת כוללת דירות מותאמות לזקנים, ואפשרות ליהנות משירותים חברתיים. הרישום לקבלת דירה נעשה באמצעות משרדי הקליטה והשיכון, לפי כללי זכאות.

6. התנדבות של זקנים למען זקנים
זקנים הזקוקים לכך, זוכים להתייחסות ולעזרה ממתנדבים בקהילה במגוון תחומים: אוזן קשבת, ביקורי חולים, הבאת תרופות, ניידת תיקונים, קניות ועוד. המתנדבים מגיעים מכל קשת הגילאים.

7. סיוע לחסידי אומות העולם
זקנים החיים בארץ והוכרו כחסידי אומות העולם, יכולים לקבל סיוע בטיפול אישי ועזרה ביתית עפ"י מוגבלותם.

8. מעונות לזקנים
מעונות לזקנים ניתן לקבל במחלקות לשירותים חברתיים יעוץ לכניסה למעון לזקנים, מידע על מעונות הפועלים ברישיונות המשרד באזור המגורים, וסיוע כספי בסידור המוסדי לזקנים תשושים, שאינם רוצים ויכולים להמשיך ולגור בבתיהם.


שירותים הניתנים ישירות על ידי משרד הרווחה:
מידע על מעונות לזקנים, הפועלים ברישיונות המשרד. המידע כולל מעונות המקבלים זקנים באופן פרטי, ולא באמצעות שירותי הרווחה, וכן מעונות המקבלים מופנים ע"י שירותי הרווחה.
מידע על מעונות לזקנים, הפועלים ללא רשיונות, מועמדים לסגירה ומסכנים את חיי הנכנסים אליהם.
תעודות אזרח ותיק לקבלת תעודת אזרח ותיק המאפשרת קבלת הנחות בנסיעות בתחבורה ציבורית, ארנונה, הנחה באגרת טלוויזיה, וכניסה למופעים ושמורות טבע, יש לפנות למשרד לענייני גימלאים, משרד ראש , הממשלה, רח' קפלן 3. הקריה ירושלים, 91919 . טל': 02-6547025/16

כתובות של השירות לזקן:
מחוז חיפה והצפון -משרד הרווחה, שירות לזקן, חסן שוקרי 5, בנין מאי קומה א', חיפה. טלפון: 04-8619125
מחוז ת"א והמרכז — משרד הרווחה, שירות לזקן, שד' ירושלים 22 , ת"א יפו. טלפון: 03-5125693
מחוז ירושלים — מקור ברוך 35 , ירושלים. טלפון: 02-5650111
מחוז באר-שבע והדרום - שירות לזקן, משרד הרווחה, התקווה 4, קומה ד'  רווחה, באר שבע. טלפון: 08-6264939

הכותבת מרים בר-גיורא - מנהלת השירות לזקן במשרד הרווחה.

 


 
כותרת:
שם:
תוכן התגובה:
 
אתר בגילנו מספק מידע בנושא פתרונות דיור, דיור מוגן, בתי אבות, ייעוץ והכוונה לבחירת בית אבות, ייעוץ פיננסי לגיל הזהב, תרבות ופנאי, לימודים לגמלאים, הכרויות למבוגרים ועוד.