forums

כן לזקן

לקידום זכויות הזקנים (ע"ר)

 
צלצלו אלינו :
2284*
 
מידע כללי

עמותת כן לזקן פועלת לקידום זכויות הזקנים (ע"ר) והנה ארגון התנדבותי, עצמאי ובלתי תלוי המנוהל ומופעל על ידי אנשי מקצוע בגמלאות, המומחים במגוון נושאים הקשורים לזכויות הזקנים. הארגון משמש כנציב זכויות הזקנים ופועל להגן ולקדם את זכויות הזקנים ברמה הציבורית והאישית.

החזון שלנו נולד על מנת להבטיח את זכויות הזקנים (בני 60+) ולפעול להגברת מודעות, מיצוי, הגנה, קידום והרחבת זכויותיהם. 

בישראל כ- 700,000 זקנים בני 65 ומעלה, המהווים כ 10% מהאוכלוסייה ושיעורם הולך וגדל בהתמדה. למרות מספרם הגבוה, קולם אינו נשמע, צרכיהם אינם מיוצגים כהלכה בקרב קובעי המדיניות וזכויותיהם נפגעות שוב ושוב.

כן לזקן לקידום זכויות הזקנים (ע"ר) הוקם בשנת 2004 על ידי עו"ס נתן לבון בסיוע הקרן לירושלים, על מנת לעצור את הפגיעה בזקנים, להבטיח את זכויותיהם ולפעול לקידום ולהרחבת זכויותיהם בחקיקה. 


מטרות הארגון:
לפעול לקידום נושאים ציבוריים ולטפל בבעיות מערכתיות ומדיניות לקויה.
ליזום פיתוח מערכת חקיקה הולמת, לרבות חקיקת "חוק זכויות הזקן".
להגביר מודעות אישית וציבורית לזכויות הזקנים ולרווחתם.
לקדם שיתוף פעולה בינארגוני.
 

תחומי פעילות:

 

1. סיוע במימוש זכויות פרטניות: הארגון מפעיל מוקד מידע וסיוע טלפוני 057-33333-70 שלוחה 130, המשמש כתובת זמינה ונגישה לזקנים ולבני משפחותיהם לבירור, לתיווך ולמיצוי זכויותיהם בתחומים כגון: בריאות, סיעוד, דיור, רווחה, ביטוח לאומי, ארנונה, צרכנות ועוד.

2. סיוע מקצועי על ידי מומחים: מתנדבים המומחים בהיבטים שונים של זכויות הזקנים מעניקים סיוע הכולל מתן מידע והדרכה בנושא זכויות הזקנים, ייעוץ והכוונה בפתרון בעיות, ליווי מקצועי ויצוג הזקן מול הרשויות כולל יעוץ משפטי. מדי שנה נענות כ- 1,000 פניות וזקנים רבים זכו לממש את זכויותיהם הן בשירותים והן בכסף.

3. סיוע במימוש זכויות קבוצתיות / קהילתיות: 
הארגון מסייע לקבוצות של זקנים וזקנות בעלי עניין או בעיה משותפים, למצות את זכויותיהם, אם על ידי פעילות לשינוי המדיניות הפוגעת ואם על ידי קידום פתרון נקודתי.

4. קידום כלל זכויות הזקנים:
"כן לזקן" פועל לקדם את כלל זכויות הזקנים באמצעות זיהוי בעיות מרכזיות במערכת השרותים או בעיות הקשורות בזקנים וברווחתם, דווח והתרעה על הליקויים בפני הרשויות, והעלאתם לסדר היום הציבורי - תוך מתן הצעות לפתרון. בפעילותינו לקידום כלל זכויות הזקנים, אנו נמצאים בקשר מתמיד עם קובעי מדיניות ברמות שונות, נעזרים בשירותי היעוץ המשפטי של הארגון לצורך קידום חקיקה ובמקביל, מעלים נושאים אקוטיים לסדר היום הציבורי באמצעי התקשורת השונים.

 לפרטים נוספים:  באתר כן לזקן www.kenlazaken.org.il

פקולטות לימוד:

מקצועות חופשיים
מדעי החברה
ניהול ,עסקים, ופיננסים
מקצועות הבריאות והרפואה
קורסי תעודה פופולריים
לימודי הסמכה מקצועיים
תחומי טיפול
מיצוי זכויות לקשיש
מיצוי זכויות לקשיש

מערכת השירותים עבור הזקנים בישראל רחבה ומסועפת והזקנים זקוקים ותלויים בשירותים אלו לצורך תפקודם היומיומי ושיפור איכות חייהם. עם זאת, ריבוי השירותים והגופים המטפלים בזקן גורמים לבלבול ולחוסר יכולת של האדם הזקן להתמצא במערכת, להכיר את זכויותיו ולמצותן עד תום.

בקרב ציבור הזקנים היתה מורגשת חסרונה של כתובת אחת זמינה, מקצועית ומוכרת, שתסייע לו להתמצא בנהלים, להשיג מידע, לטפל בתלונותיו ולממש את זכויותיו מול המערכות השונות. 

 פעילות : כדי לתת מענה לבעיה זו, הקים "כן לזקן" כנציב זכויות הזקנים, בשנת 2004, מוקד זכויות טלפוני :

 057-33333-70  שלוחה: 130 אליו פונים זקנים ובני משפחותיהם הזקוקים לסיוע במימוש זכויותיהם.


הטיפול כולל:

מתן מידע והדרכה בנושא זכויות הזקנים
יעוץ והכוונה בפתרון בעיות
ליווי מקצועי ויצוג הזקן מול הרשויות כולל ייעוץ משפטי
טיפול בתלונות כלפי מערכות או רשויות שונות והצעות לשיפור וייעול שירותים

הפניות מתקבלות ונענות באופן מיידי ואישי באמצעות מתנדבים החברים בעמותה, בהתאם לתחומי מומחיותם המקצועית, שכן מרביתם מומחים (בגמלאות) בתחומי המשפט, הרפואה, העבודה הסוציאלית, הנגישות, הדיור, משאבי האנוש, הצרכנות והפנאי, או בעלי תפקידים בכירים בתחום הזקנה במוסד לביטוח לאומי, במשרד הרווחה או ברשויות המקומיות.

בזכות שרות זה זכו זקנים רבים למימוש זכויותיהם הן בעין והן בכסף. הפניות הן סביב נושאי רווחה, סיעוד, דיור, גמלאות הביטוח הלאומי, בריאות, צרכנות, פנאי ועוד.

 למידע נוסף באתר כן לזקן: www.kenlazaken.org.il


אופן מימון
 
אתר בגילנו מספק מידע בנושא פתרונות דיור, דיור מוגן, בתי אבות, ייעוץ והכוונה לבחירת בית אבות, ייעוץ פיננסי לגיל הזהב, תרבות ופנאי, לימודים לגמלאים, הכרויות למבוגרים ועוד.