forums

התאמת מוסד המגורים לדייר הקשיש

אחת הדרכים לסווג את המוסדות המתאימים לכל סוג של דייר או מאושפז קשיש יכולה להיות, כמקובל היום, על ידי התייחסות למצבו התפקודי של הקשיש. למעשה קיים מעין רצף מהמצב התפקודי הקל ועד לקשה ביותר, אליו עלול קשיש להיקלע. בצורה סכמתית ניתן לבטא זאת כך:
 
התאמת מוסד המגורים לדייר הקשיש
למעשה קיים מעין רצף מהמצב התפקודי הקל ועד לקשה ביותר, אליו עלול קשיש להיקלע. בצורה סכמתית ניתן לבטא זאת כך:


עצמאים לחלוטין
סוג המוסד: בתי דיור מוגן 
לבתים אין צורך ברשיון משום שנחשב לבית משותף
אין שום גורם מפנה והדיור תלוי ברצונו החופשי והעצמאי של הדייר הקשיש
אין שום גורם בריאות המנפיק רשיון לכניסה לדיור ותלוי ביכולת של המוסד לספק את השירות הבריאותי לו זקוק הדייר הקשיש
אין השתתפות בתקציב
והגורם המפנה הוא פרטי בלבד


יש להגיע להסדר אחיד, כך שהמשפחה והקשיש לא יצטרכו לעבור מערכות בירוקרטיות כפולות, בכל מקרה של שינוי מצב תפקודי.
לבית המוגדר כ"דיור מוגן", אין צורך ברישיון תפעולי מטעם משרד ממשלתי כלשהו, והוא נחשב למעשה לבית משותף לכל דבר. לכן גם הכניסה לגור בבית כזה נעשית באופן פרטי לחלוטין וללא אפשרות לקבלת עזרה ממשלתית או ציבורית כלשהי. בעקבות הזדקנותם ושינוי במצבם התפקודי של חלק מדיירי בתים כאלה, החלו לאחרונה דיונים בעניין הפיקוח הממשלתי על בתי ה"דיור המוגן", ואחת השאלות המרכזיות היא: עד כמה ניתן להתערב בחייו הפרטיים של האדם, גם אם הוא נמצא במסגרת פרטית לחלוטין וללא עזרת קופה ציבורית כלשהי, ולעיתים אף אינו מעוניין שיבדקו את מצבו האישי, הפיזי או המנטאלי.


ב. מי מתאים למגורים בבית אבות
מיועד לאנשים עצמאיים או תשושים, כאשר במרבית המקרים מדובר במוגבלויות קלות. בתקופה האחרונה מעטים יחסית העצמאיים לחלוטין שפונים לבתי אבות, וזאת בעיקר וכח ההתפתחות המרשימה ברמת בתי ה"דיור המוגן". הקשישים התשושים מוגדרים כ"זקנים שמבחינת תפקודם הירוד, זקוקים לעזרה חלקית בפעילות היומיום" .אגב, בית האבות הוא כנוי מסחרי, וההגדרה המדויקת הרשומה ברישיון שניתן על ידי משרד העבודה והרווחה, היא "מעון". משרד העבודה והרווחה הוא גם הגורם המפקח, ובמקרה של זקנים חסרי יכולת כספית והמוגדרים כתשושים, הוא מהווה גם גורם מממן באופן חלקי או מלא. מערכות הרישוי והפיקוח שואבות כוחן מ"חוק הפיקוח על המעונות".

 
ג. מהו בית החולים הסיעודי או המחלקה הסיעודית או בית האבות הסיעודי  
מיועד למקרים מוגבלים המוגדרים כלהלן: חולה סיעודי: אדם שמצב בריאותו ותפקודו ירודים כתוצאה ממחלה כרונית, או מליקוי קבוע גופני או מנטאלי, הסובל מבעיות רפואיות הדורשות מעקב רפואי מיומן במסגרת בעלת אופי רפואי לתקופה ממושכת, ושהתקיים בו אחד או יותר מהמצבים להלן:

  • הוא מרותק למיטה או לעגלת נכים
  • אין לו שליטה על הסוגרים, או על אחד מהם
  • הוא מתהלך בקושי רב עקב פתולוגיה או סיבוכים של מחלות שונות.

חולה תשוש הנפש:
חולה מתהלך שסובל מירידה בתפקוד המוח (קוגניטיבית) במישורים כמו זיכרון, שיפוט, התמצאות, או אינטלקט, במידה כזאת שהוא זקוק לעזרה מלאה בפעילות היום יום, לרבות רחצה, הלבשה, אכילה, שימוש בשירותים (אי שליטה על הסוגרים), הכוונה בניידות והשגחה. מצב זה, בדרגות חומרה קשות מחייב, לפעמים, אשפוז במסגרת מתאימה (מחלקה לתשושי נפש). לשני סוגים אלו של מצבים תפקודיים, מיועדים "בית חולים סיעודי", או "מחלקה סיעודית",שלגביהם מחייב החוק רישיון של "בית חולים", שמוענק על ידי משרד הבריאות. אגף הגריאטריה של משרד הבריאות משמש גם כגורם מפקח, מפנה חולים ומשתתף בדמי אשפוזם על פי קריטריונים מיוחדים, הכל בהתאם למצב הכלכלי של הקשיש החולה ושל בני משפחתו מדרגה ראשונה. משרד הבריאות שואב כוחו מ"פקודת בריאות העם" ותקנותיה וממספר נהלים שמנפיק האגף לגריאטריה.

יש ליצור מערכות מחשוב שמקשרות בין הגופים הנוגעים בדבר, או להציב מרכז אחד בכל רשות עירונית למטרה חשובה זו.


ד. החולה הסיעודי המורכב:
חולה סיעודי מורכב-רפואי: כמפורט לגבי חולה סיעודי, ובנוסף אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

פצעי לחץ (מעבר לשפשוף שטחי, כולל רקמה נכרוטית(זונדה לקיבה)
מחלת סרטן מפושטת, שדורשת טיפולים אנטרליים ופרנטרליים, פליאטיביים, ושיכוך כאבים
עירויים תוך ורידיים ממושכים
חולים שמקבלים טיפול בדיאליזה

חולה סיעודי מורכב יימצא במסגרת אשפוז ברישוי משרד הבריאות. קופות החולים הן הגורם האחראי לאשפוז ולמימון הטיפול בחולה הסיעודי המורכב, אך לקופות יש אפשרות לדרוש דמי השתתפות מהקשיש או מקרובי משפחתו עבור הטיפול בו. כדאי לציין שבנוסף למערכת מוסדית לאשפוז מלא, קיימת גם מערכת גדולה ומסועפת של "אשפוז יום", או "מעון יום", שמיועדת לקשישים תשושים או תשושי נפש, הזקוקים להשגחה או לטיפול משך מספר שעות ביום. שרות כזה ניתן במקומות המיועדים לכך, שקיבלו רישיון ממשרד העבודה והרווחה, והנמצאים בפיקוחו. לקשישים שעומדים בקריטריונים המתאימים (תפקודיים וכלכליים) — יש זכות לקבל שרות במעון יום, הכולל הסעות מהבית ובחזרה, ארוחות וסוגי טיפול אישיים נוספים במקום. ההסדר הכספי נעשה על חשבון ביטוח סיעוד של הביטוח הלאומי.

אולם לא הכל חלק וברור. כל עוד עברו הקשיש ומשפחתו מערכת בירוקרטית אחת באחד המקומות שהוזכרו לעיל — ניחא. הבעיה הקשה נוצרת בעת הצורך לעבור מאחריות רשות אחת לאחרת, עקב שינוי תפקודי כמו, למשל, מתשוש — לסיעודי. את המצב הזה צריך לשנות ולהסדירו כך שהמשפחה והקשיש לא יצטרכו לעבור מערכות בירוקרטיות כפולות בכל מקרה של שינוי מצב תפקודי. דבר זה יכול להיעשות על ידי כינון מערכות מחשוב מקושרות בין הגופים הנוגעים בדבר, או על ידי הקמת מרכז אחד בכל רשות עירונית
למטרה חשובה זו.

כתב: דר' יואל שפרלינג , מחבר הספר"  "ניהול מרכז גריאטרי, תיאוריה ומעשה".

לבתים אין צורך ברשיון משום שנחשב לבית משותף
אין שום גורם מפנה והדיור תלוי ברצונו החופשי והעצמאי של הדייר הקשיש
אין שום גורם בריאות המנפיק רשיון לכניסה לדיור ותלוי ביכולת של המוסד לספק את השירות הבריאותי לו זקוק הדייר הקשיש
אין השתתפות בתקציב
והגורם המפנה הוא פרטי בלבד


עצמאים ותשושים
סוג המוסד: מגורים בבתי אבות במחלקות לעצמאים, או מחלקות מעורבות לעצמאים ולתשושים, או מחלקות לתשושים בלבד
יש צורך ברשיון למעון
הגורם המפנה לרוב הוא משרד הרווחה
גורם הבריאות המנפיק את הרשיון הוא משרד הרווחה
השתתפות בתקצוב של משרד הרווחה
הגורם המפנה הוא פרטי או מטעם משרד הרווחה


סיעודיים ותשושי נפש
סוג המוסד הוא: בית חולים או מחלקה גריאטרית, או מרכז גריאטרי, או מחלקה סיעודית בבית אבות
יש צורך ברישיון בית חולים
הגורם המפנה הוא משרד הבריאות
גורם הבריאות המנפיק את הרשיון הוא משרד הבריאות
השתתפות בתקצוב של משרד הבריאות
הגורם המפנה הוא פרטי או משרד הבריאות


סיעודיים מורכבים
סוג המוסד: בית חולים או מחלקה גריאטרית, או מרכז גריאטרי לא בכל מחלקה סיעודית יש אפשרות לטפל בחולה סיעודי מורכב)
יש צורך ברשיון בית חולים
גורם מפנה משרד הבריאות
גורם הבריאות המנפיק אישור הוא משרד הבריאות
השתתפות בתקצוב של קופת החולים
הגורם המפנה הוא קופת החולים


א. למי מיועד הדיור המוגן
מיועד לאנשים עצמאיים לחלוטין, שמסוגלים לטפל בעצמם ולהמשיך לחיות את חייהם כרצונם, במסגרת בית משותף, שמיועד לקיים מסגרת המספקת שירותים מיוחדים ורבים לטובת המשך קיומם הפיזי, החברתי והאישי. זאת כאשר כל אחד בוחר את גודל יחידת הדיור שלו ואת אופי הפעילות בה יהיה מעורב יותר או פחות.


מערכת האשפוז המוסדית בישראל כוללת מוסדות שונים ורבים. אולם אפילו בקרב המקורבים לנושא הזיקנה יש לעתים אי בהירות באשר לסוגי המוסדות, מטרותיהם, סוגי האוכלוסייה הנזקקת, והגורמים הרשמיים המעניקים למוסדות אלה רישוי ופיקוח.


 
כותרת:
שם:
תוכן התגובה:
 
אולי יעניין אתכם גם :
איך להתמגן מווירוס הקורונה בגיל מבוגר?
וירוס הקורונה תקף את כולנו בחודשים האחרונים, אם בבידוד, בהשבתת העסק ועוד – אך כיצד לשמור על סבא וסבתא או כיצד להתמגן מפניו בגיל מבוגר רבים מאיתנו עוד שואלים.
לקריאה
בית אבות סיעודי
בתי אבות סיעודיים יכולים לשנות את איכות חייו של אהוב לבכם. אם אתם כבר לא מצליחים לעזור לו ויש גורמים רפואיים שממליצים לו להיות בבית אבות סיעודי כדאי לשקול זאת היטב. זה בדיוק הזמן להבין מהו, כיצד אפשר לבחור אותו נכון ולמה הוא כל כך חשוב לאיכות חיי המבוגר.
לקריאה
התנדבות בסיעוד לגיל השלישי
אם אתם נמצאים במצב שבו אתם מחפשים כיצד אפשר לתרום ולתת מעצמכם אז התנדבות לשירותי סיעוד לגיל השלישי יתאימו לכם, התנדבות כזו לגיל השלישי יאפשרו למטופלים לנהל את החיים בצורה הרבה יותר טובה, אז יהיה כדאי לכם לחשוב היטב על הבחירה שלכם ולשים לב שאתם עושים כל מה שאתם יכולים.
לקריאה
סימנים לסרטן המעי הגס
סרטן המעי הגס הוא שם גולל לגידולים במעי הגס, ברקטום או בתוספתן. זהו סוג הסרטן השלישי בשכיחותו בעולם והשני בשכיחותו בישראל כשבכל שנה מתגלים בארץ כ-3500 חולים חדשים. במאמר הבא ננסה להבין את גורמי הסיכון והסימנים לזיהוי מוקדם שלו.
לקריאה
תכנית הסיעוד החדשה
חוק הסיעוד האחרון, אשר נחקק ב-2018 הביא עמו בשורה של ממש עבור האוכלוסייה הקשישה המדינה. הרפורמה כוללת שורה של תקנות שנועדו להיטיב עם אוכלוסייה זו הן מבחינת גובה הקצבאות והן מבחינת הגדלת מספר שעות הטיפולים הסיעודיים.
לקריאה
העסקת עובד סיעודי ישראלי או זר
כאשר אתם או בני משפחתכם זקוקים לטיפול סיעודי, ואתם זכאים לסיוע לפי חוק הסיעוד, אתם צריכים לבחור בין מטפל ישראלי למטפל זר. ההבדלים ביניהם גדולים מאוד, הן במחיר והן במאפיינים של המטפל, ובמאמר זה ננסה להציג כמה שיותר מידע שיעזור לכם לבחור בין העסקתם.
לקריאה
אפוטרופוס – על הכשרות המשפטית והליך המינוי
אנשים בקרב האוכלוסייה המבוגרת שבינינו, מבוגרים, קשישים, סיעודיים ואחרים עם מוגבלויות פיזיות ו/או נפשיות שונות נדרשים במרבית המקרים לקבל עזרה ותמיכה צמודה שתסייע להם בהתנהלות יומיומית השוטפת.
לקריאה
שירותי אמבולנס לגיל השלישי
אם אתם בגיל השלישי בטח נתקלתם בכך שהחברים שלכם מנויים אל שירותי אמבולנס פרטי. יותר ויותר אנשים בגיל השלישי לא מסתפקים בשירותים שנותן מד"א ובוחרים לסמוך ידיהם רק על אמבולנס פרטי. השאלה היא למה? המשיכו לקרוא את המאמר ותמצאו את התשובות לכך.
לקריאה
ניהול רפואי אישי עבור בני הגיל השלישי
נושא הבריאות בגיל השלישי הוא בראש סדר העדיפויות וחשוב לוודא שיש מי שמטפל בעניינים הרפואיים על הצד הטוב ביותר
לקריאה
טיפול רשלני בבתי אבות
כשקשיש שמתגורר בבית אבות נחבל עקב נפילה, כשהמחלה ממנה הוא סובל אינה מאובחנת בזמן או כשנגרמים לגופו נזקים בגלל אי השגחה של הצוות. לכן, יכול להיות שמדובר ברשלנות רפואית. מהן החובות המוטלות על בית אבות ומתי ניתן להגיש תביעת נזיקין?
לקריאה
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
אתר בגילנו מספק מידע בנושא פתרונות דיור, דיור מוגן, בתי אבות, ייעוץ והכוונה לבחירת בית אבות, ייעוץ פיננסי לגיל הזהב, תרבות ופנאי, לימודים לגמלאים, הכרויות למבוגרים ועוד.